Infoskylten

Från 1 maj 2010 tom 31 december, har 2010 Saare Puhkemaja fått hjälp av Enterprise uppstart och tillväxt stödprogram att anskaffa utrustning för att tillhandahålla tjänster och att skapa en hemsida.

Projektet samfinansieras av Europeiska socialfonden.